Vær oppmerksom på at tidsfristen for å fremsette krav var 15. desember 2023. Krav fremsatt etter 15. desember 2023 anses som sene og deres godkjenning er underlagt Kravadministrators skjønn, i konsultasjon med Gruppesøksmålsadvokaten og/eller ytterligere domstolskjennelse.  Uten en kravinnsendelse kan du ikke vurderes for kompensasjon. 

Forlik i Northland Resources S.A. klassesøksmål

Søksmålet ble godkjent av en rettslig kjennelse 5. januar 2023.

Hvis du anskaffet Northland Resources S.A. verdipapirer mellom 1. april 2012 og 23. januar 2013, og holdt noen eller alle av disse verdipapirene per 23. januar 2013, kan du være medlem av dette foreslåtte søksmålet.

Søksmålet fremmer et krav på EUR 7 550 000,00 til fordel for medlemmene av søksmålet. Forliksbeløpet, minus domstolsgodkjente gebyrer, utbetalinger, administrasjonskostnader og gjeldende skatter til søksmålsadvokaten blir holdt i en rentebærende fondskonto til fordel for medlemmene av søksmålet frem til distribusjon.

Periode for søksmål og distribusjon av forliksmidler

Tidsfristen for å sende inn et krav var 15. desember 2023. Krav fremmet etter 15. desember 2023 anses som sene og aksepten av dem er underlagt kravadministratorens skjønn, i konsultasjon med søksmålsadvokaten og/eller ytterligere rettsordre.

Forliksmidlene vil distribueres til kvalifiserte medlemmer av søksmålet i henhold til distribusjonsplanen godkjent av domstolen.

For mer informasjon om forliksavtalen og distribusjonsplanen gå til Vanlige spørsmål-siden.

Saksinformasjon

For all annen saksrelatert informasjon, inkludert hvem som er inkludert i søksmålet og hvem som representerer medlemmene av søksmålet, gå til Dokumenter-siden.

For å vise en kopi av den forliksavtalen, distribusjonsplanen, rettsordre og andre saksdokumenter, gå til Dokumenter-siden.